Dotazník spokojnosti klienta

Hlavným cieľom nášho medicínskeho centra je neustále skvalitňovanie zdravotníckych služieb a zlepšenie komunikácie medzi pracovníkmi kliniky a našimi pacientmi. Snažíme sa reálne prehodnocovať pripomienky a návrhy, ktoré dostávame a v rámci našich možností ich aktuálne zaraďujeme do dennej praxe. Budeme radi, ak vyplníte tento dotazník, čím môžete pomôcť skvalitniť služby pre Vás, ale aj pre ďalších pacientov.

Pre hodnotenie jednotlivých oblastí Vás poprosíme o využitie hodnotiacej škály v rozpätí 1 – 10 (pričom 10 je najlepšie možné ohodnotenie).

  • Do akej miery ste všeobecne spokojní so službami Mediconetu?
  • Ako hodnotíte celkovú úroveň komunikácie pracovníkov a ochotu personálu recepcie?
  • Ako ste boli spokojní s odbornou úrovňou vyšetrenia a poskytnutím informácií o Vašom zdravotnom stave?
  • Boli ste spokojní s odbornou úrovňou práce sestier?
  • Boli ste spokojní s podmienkami za akých ste boli u nás vyšetrení?
  • Ako hodnotíte prostredie Mediconetu?
  • Ako dlho ste čakali na klinike od doby začiatku termínu, kým Vás lekár vyšetril? Údaj prosím vyplňte v minútach:
  • V prípade čakania, boli ste informovaní o dôvodoch predĺženia čakacej doby?
Radi by sme Vás poprosili o Vaše postrehy, pripomienky a námety: