Preventívne prehliadky

baner
BASIC COMFORT COMPLETE
COMPLETE
EXTRA
 
Sedimentácia erytrocytov
fajka fajka fajka fajka
Krvný obraz s diferenciáciou buniek
fajka fajka fajka fajka
Cukor v krvi (glykémia)
fajka fajka fajka fajka
Lipidové spektrum PLUS (cholesterol celkový, HDL, LDL, TGA)
fajka fajka fajka fajka
Vyšetrenie funkcie obličiek (kreatinín, urea, eGF)
fajka fajka fajka fajka
Vyšetrenie pečeňových enzýmov (ALT, AST, GMT, bilirubín)
fajka fajka fajka fajka
Funkcia podžalúdkovej žľazy (AMS)
  fajka fajka fajka
Minerály základné (Na, K, Ca)
  fajka fajka fajka
Minerály rozšírené (Fe, feritín) - len ženy
    fajka fajka
Vitamín D
    fajka fajka
Štítna žlaza (TSH)
    fajka fajka
Vyšetrenie protilátok na hepatitídu
      fajka
Vyšetrenie lipoproteínu
      fajka
Minerály rozšírené (P, Fe)
    fajka fajka
Vyšetrenie moču kultivačne - LEN MUŽI v rámci urologického vyšetrenia
    fajka fajka
Vyšetrenie moču chemicky a sediment
fajka fajka fajka fajka
Vyšetrenie stolice na okultné krvácanie - hemokult
    fajka fajka
PSA LEN MUŽI
      fajka
CA-125 LEN ŽENY
    fajka fajka
Rodinná, osobná a alergologická anamnéza
fajka fajka fajka fajka
Vyšetrenie kardiopulmonálneho, cievneho, tráviaceho, pohyb. systému
fajka fajka fajka fajka
Zmeranie pulzu a krvného tlaku
fajka fajka fajka fajka
Orientačné vyšetrenie zmyslových orgánov
fajka fajka fajka fajka
Zmeranie výšky a váhy
fajka fajka fajka fajka
Výpočet BMI
fajka fajka fajka fajka
Kľudové EKG 12-zvodové
fajka fajka fajka fajka
Vyšetrenie prístrojom BOSO ABI 100
  fajka fajka fajka
Spirometria
    fajka fajka
Brušné orgány + panva
fajka fajka fajka fajka
Krk (štítna žľaza, lymfatické uzliny)
    fajka fajka
Vyšetrenie zrakovej ostrosti do diaľky a blízka
fajka fajka fajka fajka
Pracovná vzdialenosť - vízus
fajka fajka fajka fajka
Vyšetrenie farbocitu
fajka fajka fajka fajka
Vyšetrenie predného segmentu oka na štrbinovej lampe
  fajka fajka fajka
Vyšetrenie očného tlaku bezkontaktným tonometrom
  fajka fajka fajka
Vyšetrenie očného pozadia
  fajka fajka fajka
Vyšetrenie oboch očí na autorefraktometri
  fajka fajka fajka
Fyzikálne vyšetrenie
    fajka fajka
Vyšetrenie vonkajšieho genitálu
    fajka fajka
Palpačné vyšetrenie prostaty per rectum
    fajka fajka
Fyzikálne vyšetrenie - palpačné vyšetrenie a vyš. v pošvových zrkadlách
    fajka fajka
Vyšetrenie prsníkov (USG)
    fajka fajka
V prípade potreby kolskopické vyšetrenie - mikroskopické vyš. pošvy a krčka maternice
    fajka fajka
Sonografické vyš. malej panvy intravaginálnou resp. abdominálnou sondou
    fajka fajka
Obhliadnutie kože so zameraním na patologické kožné prejavy
  fajka fajka fajka
Vyšetrenie podozrivých kožných útvarov dermatoskopom
  fajka fajka fajka
Prípadné odporučenie na chirurgické riešenie
  fajka fajka fajka
Zhodnotenie pohybového aparátu so zameraním na chrbticu a panvu
      fajka
Echokardiografia
    fajka fajka
Záverečná lekárska správa
fajka fajka fajka fajka
Laboratórne vyšetrenie   BASIC STANDARD COMPLETE  COMPLETE EXTRA
Sedimentácia erytrocytov   icon icon icon icon
Krvný obraz s diferenciáciou buniek   icon icon icon icon
Cukor v krvi (glykémia)   icon icon icon icon
Lipidové spektrum PLUS (cholesterol celkový, HDL, LDL, TGA)   icon icon icon icon
Vyšetrenie funkcie obličiek (kreatinín, urea, eGF)   icon icon icon icon
Vyšetrenie pečeňových enzýmov (ALT, AST, GMT, bilirubín)   icon icon icon icon
Funkcia podžalúdkovej žľazy (AMS)     icon icon icon
Minerály základné (Na, K, Ca)     icon icon icon
Minerály rozšírené (Fe, feritín) - len ženy       icon icon
Vitamín D       icon icon
Štítna žlaza (TSH)       icon icon
Vyšetrenie protilátok na hepatitídu         icon
Vyšetrenie lipoproteínu         icon
Minerály rozšírené (P, Fe)       icon icon
Vyšetrenie moču kultivačne - LEN MUŽI v rámci urologického vyšetrenia       icon icon
Vyšetrenie moču chemicky a sediment   icon icon icon icon
Laboratórne vyšetrenie: onco markery          
Vyšetrenie stolice na okultné krvácanie - hemokult       icon icon
PSA LEN MUŽI         icon
CA-125 LEN ŽENY       icon icon
Všeobecné/interné vyšetrenie          
Rodinná, osobná a alergologická anamnéza   icon icon icon icon
Vyšetrenie kardiopulmonálneho, cievneho, tráviaceho, pohyb. systému   icon icon icon icon
Zmeranie pulzu a krvného tlaku   icon icon icon icon
Orientačné vyšetrenie zmyslových orgánov   icon icon icon icon
Zmeranie výšky a váhy   icon icon icon icon
Výpočet BMI   icon icon icon icon
Funkčné vyšetrenia          
Kľudové EKG 12-zvodové   icon icon icon icon
Vyšetrenie prístrojom BOSO ABI 100     icon icon icon
Spirometria       icon icon
Ultrazvukové vyšetrenia          
Brušné orgány + panva   icon icon icon icon
Krk (štítna žľaza, lymfatické uzliny)       icon icon
Očné vyšetrenia          
Vyšetrenie zrakovej ostrosti do diaľky a blízka   icon icon icon icon
Pracovná vzdialenosť - vízus   icon icon icon icon
Vyšetrenie farbocitu   icon icon icon icon
Vyšetrenie predného segmentu oka na štrbinovej lampe     icon icon icon
Vyšetrenie očného tlaku bezkontaktným tonometrom     icon icon icon
Vyšetrenie očného pozadia     icon icon icon
Vyšetrenie oboch očí na autorefraktometri     icon icon icon
Urologické vyšetrenie LEN MUŽI          
Fyzikálne vyšetrenie       icon icon
Vyšetrenie vonkajšieho genitálu       icon icon
Palpačné vyšetrenie prostaty per rectum       icon icon
Gynekologické vyšetrenie LEN ŽENY          
Fyzikálne vyšetrenie - palpačné vyšetrenie a vyš. v pošvových zrkadlách       icon icon
Vyšetrenie prsníkov (USG)       icon icon
V prípade potreby kolskopické vyšetrenie - mikroskopické vyš. pošvy a krčka maternice       icon icon
Sonografické vyš. malej panvy intravaginálnou resp. abdominálnou sondou       icon icon
Dermatologické vyšetrenie          
Obhliadnutie kože so zameraním na patologické kožné prejavy     icon icon icon
Vyšetrenie podozrivých kožných útvarov dermatoskopom     icon icon icon
Prípadné odporučenie na chirurgické riešenie     icon icon icon
Fyzioterapeutické vyšetrenie          
Zhodnotenie pohybového aparátu so zameraním na chrbticu a panvu         icon
Kardiologické vyšetrenie          
Echokardiografia       icon icon
Záverečná lekárska správa   icon icon icon icon